Pott odds och outs

Denna gång tänkte vi belysa två väsentliga begrepp inom poker och förklara dessa lite närmare. Välkommen till en fördjupning i ”pott odds” och ”outs”.

Vinst

Pott Odds

Pott odds är ett begrepp som det främst gäller att ha koll på när det kommer till spel vid cash game-borden i poker. Man kan förklara det ungefär på följande vis. När du sitter på en hand, som du för stunden kan anta inte är den vinnande, men som med allra största sannolikhet kommer vara det om du får in det drag du söker. Måste du på ett korrekt matematiskt vis kunna värdera din hand mot pottens storlek, när potentiella satsningar uppstår från andra spelare.

Chansen att få in ditt drag måste med andra ord vara större i förhållande till potten, än det belopp du behöver syna. Låt oss säga att du har någonstans omkring 20% chans att på ditt nästa drag få in handen och att du då dessutom är 100% säker på att du då vinner. Vid ett sådant tillfälle får en satsning som du måste syna inte överstiga mer än 1/5 av pottens nuvarande storlek. Detta handlar om ren och skär sannolikhetsmatematik och så länge du spelar korrekt i dessa situationer, kommer du i längden tjäna pengar.

Det finns tillfällen då det kan vara korrekt att syna en större satsning, men då ska man vara medveten om varför man gör detta. Där dyker ett annat begrep upp, nämligen ”implicita odds”, men det avsnittet lämnar vi till en annan artikel.

Outs

För att kunna komma fram till hur stor chans man har för pricka ett drag krävs det att du är väl införstådd i hur du räknar ut dina möjliga ”outs”. Med outs menas alla de följande kort som kommer göra din hand till den vinnande. Låt oss till exempel säga att du sitter med fyra kort i samma färg med ess i topp och letar efter ett färgdrag. I detta scenario är alla kort i den färg du söker möjliga outs, så länge inte en högre hand finns tillgänglig på bordet (kåk, fyrtal, färgstege). Möjligheten finns såklart också att en annan hand än färgen skulle kunna ge dig vinsten. I detta fall kanske ett parat ess, men det är betydligt svårare att avgöra och så länge du inte kan göra det med hög sannolikhet, måste du bortse från dessa kort.

Många nybörjare har dessutom en tendens att räkna in outs två gånger. Om du till exempel sitter på AKs och både har möjligheten till ett färgdrag och ett hålstegdrag, för att på så vis skapa den starkaste handen, måste du undvika att räkna in D två gånger, eftersom den både ingår i outsen för färgen och stegen.

När du väl lyckats räkna ut hur många outs du har, kan du enkelt och relativt träffsäkert ta det talet gånger 2. Du får på så vis ut den procentuella chansen att just ett av de korten du behöver ska visa sig när nästa kort vänds upp.

Att kunna räkna outs är en av de viktigaste verktyg en pokerspelare har i sin arsenal och kan ifrån början ta lite tid att lära sig . Till sist sitter det dock som ett rinnande vatten och i slutändan kommer du i princip inte behöva räkna alls, utan vet instinktivt hur stor chans du har för ditt drag att lyckas.